Систем за рециклирање EPS

rs
Главни карактеристики
Системот за рециклирање EPS се состои од дробилката, де-прашина и миксер и сл. Машината за дробење ги расипува потрошените производи EPS или остатоците од EPS во грамул, потоа преку де-прашина за да сито и отстрани прашина. По просејување и де-прашина, материјалот за рециклирање е измешан со девствен материјал според одредена пропорција, и да се користи и во облик и во машина за обликување блок.